عید مبارک

انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق

عید برانگیخته شدن پیامبر رحمت و اسوه اخلاق بر همه انسانهای صلح طلب و اخلاق گرا مبارک باد. خود را به اخلاق حسنه محمدی بیارائیم تا شایسته پیروی از آن حضرت باشیم.

/ 0 نظر / 15 بازدید